PRZEBUDOWA UL. PAWŁA WŁODKOWICA

Po wielu latach starań i zabiegów udało mi się zapewnić pełne finansowanie przebudowy ulicy Pawła Włodkowica. Zgodnie z przyjętymi przez Prezydenta Miasta Krakowa moimi poprawkami do: budżetu naszego miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej: w latach 2018 wykonany zostanie projekt przebudowy ulicy, a w latach 2019-2020 zostaną zrealizowane niezbędne prace budowlane.

Dokumentacja projektowa zostanie oparta na koncepcji i badaniach geologicznych sfinansowanych przed kilkoma latami przez Radę Dzielnicy III. Niestety z uwagi na wysokie koszty przebudowy ulicy (konieczną stabilizację gruntu), Dzielnica nie była w stanie sama sfinansować przebudowy ulicy.

Samo postępowanie administracyjne zostało oprotestowane przez jednego z mieszkańców osiedla. Dopiero przyjęcie przez Radę Miasta Krakowa w marcu 2017 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ugorek umożliwiło mi podjęcie dalszych działań skutkujących zapewnieniem finansowania przebudowy ulicy, wywiązaniem się tym samym z mojego bardzo ważnego zobowiązania wobec Państwa.

Tak! Ulica Włodkowica zostanie przebudowana! Jednocześnie chciałbym podziękować Radnemu Dzielnicy III Panu Jackowi Wojsowi za wsparcie moich działań. To ważne, że przedstawiciel mieszkańców Ugorka w Radzie Dzielnicy III działa aktywnie działa na rzecz tego osiedla.

FINANSOWANIE I HARMONOGRAM INWESTYCJI
(Uchwała nr XCI/2375/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa, zadanie ZIKiT/T1.16/18)

ROK
KWOTA
PLANOWANE DZIAŁANIE
2018
300 000 zł
Przygotowanie dokumentacji projektowej
2019
500 000 zł
Roboty budowlane
2020
5 500 000 zł
Roboty budowlane/Rozliczenia finansowe

Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ugorek Fiołkowa

Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ugorek Fiołkowa
(kliknij aby powiększyć).

Koncepcja projektowa ulicy Pawła Włodkowica

Koncepcja projektowa ul. Pawła Włodkowica (kliknij aby pobrać plik w formacie pdf.).

EKSPERTYZA GEOLOGICZNA

Ekspertyza geologiczna ul. Włodkowica

 

Ekspertyza geologiczna ul. Włodkowica, format pdf. (kliknij na ikonę obok aby pobrać plik).

Załączniki do ekspertyzy geologicznej ul. Włodkowica

 

Załączniki do ekspertyzy geologicznej ul. Włodkowica, format zip (kliknij na ikone obok aby pobrać plik).

Aktualności dotyczące osiedli Rakowice, Ugorek, Wieczysta, Akacjowa dostępne są na moim fanpage'u, polub moją stronę!