Wybory do Rady Dzielnicy III

Wybory do Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, 2 grudnia (niedziela), godz.: 7:00 - 21:00, najlepsi kandydaci, których wybór Państwu rekomenduję. Ponadto informacja, jak i gdzie głosować.

Więcej

Prądnik Czerwony

Jednostkę urbanistyczną Prądnik Czerwony tworzy osiedle Prądnik Czerwony z południową granicą na linii: ulica Lublańska - Rondo Barei - ulica Dobrego Pasterza.

Więcej

Olsza, Olsza II, Wiśniowa

Jednostkę urbanistyczną Olsza tworzą osiedla: Wiśniowa, Olsza II i część Olszy w granicach pomiędzy: obwodnicą kolejową a ul. Pilotów, Młyńską, Lublańską.

Więcej

Rakowice, Ugorek, Wieczysta

Jednostkę urbanistyczną Rakowice tworzą osiedla: Akacjowa, Ugorek, Wieczysta z częścią Olszy znajdującą się pomiędzy ul. Chałupnika a ul. Pilotów.

Więcej

Linia tramwajowa Meissnera Mistrzejowice

Aktualne informacje nt budowy linii tramwajowej Meissnera-Mistrzejowcie oraz planowanego rozwoju sieci tramwajowej na północy Krakowa.

Więcej

Planowanie przestrzenne na obszarze Dzielnicy III

Informacja o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących i sporządzanych na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony.

Więcej