BUDOWA UL. PŁK. PIL. STEFANA ŁASZKIEWICZA

W ramach prac nad budżetem miasta Krakowa na rok 2015 zgłosiłem poprawkę zapewniającą finansowanie budowy I etapu ul. Łaszkiewicza, celem zapewnienia zachodniej części osiedla Wieczysta alternatywnej do ulicy Ślicznej drogi komunikacyjnej. Nowa ulica powstała w roku 2017.

Budowa ul. Laszkiewicza, rejon bloków przy ul. Ostatniej.

Budowa ulicy Łaszkiewicza w rejonie bloków przy ul. Ostatniej.

Budowa ul. Łaszkiewicza w rejonie nasypu kolejowego.

Budowa ul. Łaszkiewicza w rejonie nasypu kolejowego.

I etap budowy nowej drogi objął odcinek pomiędzy skrzyżowaniem ulic Kantora i Ostatniej z ul. Mogilską. W ramach prac powstała ulica klasy lokalnej, chodnik, kanał opadowy nowe uzbrojenie. Koszt projektu i budowy wyniósł 1 mln 980 tys. zł. Inwestycja powstała w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.

Gotowa ul. Łaszkiewicza

Ul. Łaszkiewicza po wykonaniu inwestycji.

II etap to połączenie ulicy Łaszkiewicza z ul. Kantora i ul. Śliczną czego efektem będzie powstanie drogi obwodowej wyprowadzającej ruch samochodowy z osiedla. Ponadto zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Chałupnika-Mogilska wzdłuż ul. Łaszkiewicza powstanie chodnik oraz ścieżka rowerowa komunikująca osiedle z ul. Chałupnika i projektowanym z mojej inicjatywy przejściem podziemnym pod pobliską linią kolejową na wysokości ulic Lotniczej i Chałupnika.

Zakręt ul. Łaszkiewicza miejsce skrzyżowania z etapem II

Przyszłe skrzyżowanie pierwszego etapu ul. Łaszkiewicza z drugim.

Mapa projektowa ul. Łaszkiewicza, etap I

    

Dokumentacja projektowa ulicy Łaszkiewicza kliknij, na ikonę obok, aby pobrać plik, format pdf.

 Aktualności dotyczące osiedli Rakowice, Ugorek, Wieczysta, Akacjowa dostępne są na moim fanpage'u, polub moją stronę!