PRZYSTANEK KOLEJOWY KRAKÓW PRĄDNIK CZERWONY

Już w 2020 roku będziemy mogli z Prądnika Czerwonego dojechać pociągiem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Województwa Małopolskiego nie tylko do centrum miasta, ale także w inne rejony Krakowa i Małopolski.

Wizualizajca przystanku Kraków-Prądnik Czerwony

W połączeniu z planowanym parkingiem P+R inwestycja przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu drogowego i poprawy jakości powietrza. Przystanek Kraków Prądnik Czerwony razem z planowanym przystankiem SKA Kraków os. Piastów będą ważnymi węzłami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w północnej części miasta.

Wybrana w przetargu publicznym pracownia projektowa zobowiązana jest do opracowania wariantowej koncepcji przystanku SKA Kraków Prądnik Czerwony, przeprowadzenia konsultacji społecznych, uzyskania niezbędnych opinii, uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskania ostatecznej decyzji lokalizacyjnej, opracowanie projektu budowlanego dla wybranego wariantu koncepcji, uzyskania ostatecznej decyzji ZRID, uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, przygotowania materiałów przetargowych dla realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Ze strony miasta inwestycję nadzoruje Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa.

WARIANTY PROJEKTOWE PRZYSTANKU KOLEJOWEGO
KRAKÓW PRĄDNIK CZERWONY:

WARIANT 0:

Mapa projektowa wariant 0

 

Mapa projektowa (plik pdf)

Opis wariantu 0

 

Opis wariantu 0 (plik pdf)

WARIANT 1:

Mapa projektowa wariant 1

 

Mapa projektowa (plik pdf)

Opis wariantu 1

 

Opis wariantu 1 (plik pdf)

WARIANT 2:

Mapa projektowa wariant 2

 

Mapa projektowa (plik pdf)

Opis wariantu 2

 

Opis wariantu 2 (plik pdf)


Do dalszej realizacji wybrany został wariant 2 z modyfikacją w postaci dodatkowej kładki nad peronami poprawiającej komunikację pieszą.

Schemat Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej

Schemat Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (źródło UMK)

Więcej informacji nt. docelowego układu transportowego
w północnej części Prądnika Czerwonego znajduje pod poniższym linkiem
(
kliknij tutaj).

Docelowy układ transportowy w rejonie północnej części Prądnika Czerwonego

Oprócz przystanku kolei aglomeracyjnej Kraków Prądnik Czerwony w rejonie na północ od skrzyżowania ul. Reduta z ul. Powstańców powstanie: parking Park & Ride, układ dróg rowerowych, nowa pętla autobusowa. Docelowo wraz z budową ul. Iwaszki i budową nowej linii tramwajowej łączącej planowaną pętlę tramwajową na os. Górka Narodowa z planowaną linią tramwajową Meissnera-Mistrzejowice (wpięcie na wysokości Ronda Barei) uzyskamy kompleksowy punkt przesiadkowy.

Aktualności dotyczące Prądnika Czerwonego dostępne są na moim fanpage'u, polub moją stronę!