MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU WILEŃSKA

24 lipca 2013 r. wszedł w życie uchwalony przez Radę Miasta Krakowa Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wileńska obejmujący swymi granicami obszar ograniczony ulicami: 29 Listopada, Lublańską, doliną rzeki Białuchy (Prądnika) oraz linią kolejową. Przy okazji dyskusji społecznej towarzyszącej powstawaniu planu mieszkańcy osiedla przedstawili szereg postulatów, pomysłów i inicjatyw z nim związanych, warto zatem pokusić się o pewne podsumowanie procesu tworzenia planu i przedstawić finalny rezultat.

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? (kliknij TUTAJ)

Dlaczego wystąpiłem z inicjatywą opracowania tego planu, czyli po co jest ten cały plan?

Podstawowym zadaniem planu „Wileńska” jest ochrona osiedla przed dalszą niekontrolowaną zabudową, ochrona terenów zielonych w tym szczególnie cennych obszarów doliny Białuchy wraz z ogrodami działkowymi, skwerem z pomnikowym Dębem Celarowskim oraz pozostałymi obszarami zieleni znajdującymi się pomiędzy blokami. Ponadto zadaniem planu jest określenie sposobów uporządkowania zabudowy w rejonie al. 29 listopada, wskazanie możliwości poprawy obsługi komunikacyjnej i parkingowej osiedla jak też ochrona funkcji edukacyjnej budynku Szkoły Podstawowej nr 95. To ostatnie zadanie planu jest szczególnie ważne z uwagi na problemy własnościowe z częścią terenów, na których znajduje się szkoła.

Jak powstawał plan i jakie problemy musieliśmy rozwiązać przy jego tworzeniu?

Plan tworzony był z aktywnym udziałem mieszkańców osiedla Wiśniowa. W pierwszej kolejności, w październiku 2011 r. zorganizowałem spotkanie informacyjne nt. planu, rok później, w październiku 2012 r. odbyło się  spotkanie prezentujące wstępny projekt planu, ponadto co przewiduje procedura planistyczna, odbyło się publiczne wyłożenie projektu planu wraz z dyskusją. W ramach prac mieszkańcy osiedla, instytucje i orga-nizacje złożyły liczne wnioski oraz uwagi do planu, zgodnie z moją deklaracją wszystkie wnioski przedstawione przez Państwa na organizowanych przeze mnie spotkaniach zgłosiłem w formie jednego, wspólnego wniosku do planu. Co najważniejsze, wniosek ten został prawie w całości w nim uwzględniony. Z tego miejsca chcę podziękować: Spółdzielni Mieszkaniowej Budynki Rozproszone, Komitetowi Domowemu Wileńska 9a, społeczności Szkoły Podstawowej nr 95 oraz mieszkańcom osiedla za obywatelską aktywność.

Zdaję sobie sprawę, że postanowienia planu nie zadowoliły wszystkich, wiele postulatów i oczekiwań było ze sobą sprzecznych, ale takie sprawy staraliśmy się rozstrzygać w duchu kompromisu. Tak było np.  z postulatami dot. zwiększenia miejsc parkingowych i ochrony zieleni osiedlowej. Budowa parkingów kosztem terenów zielonych jest zawsze sprawą kontrowersyjną, dlatego plan zakłada zwiększenie liczby miejsc parkingowych do współczynnika 1,2 na mieszkanie poprzez budowę parkingów naziemnych, ale także poprzez lokalizację parkingów wielopoziomowych (o co postulowała Spółdzielnia Mieszkaniowa Budynki Rozproszone) przy jednoczesnej rygorystycznej ochronie zieleni publicznej.

Aktualności dotyczące planowania przestrzennego dostępne są na moim fanpage'u, polub moją stronę!