OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA PRĄDNIKA CZERWONEGO

Wszyscy pamiętamy brzemienne w skutkach wylewy potoku Sudół Dominikański (Rozrywka) w roku 2010 i 2013. Tuż po pierwszym zalaniu osiedla interweniowałem u Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przebudowy feralnego przepustu znajdującego się pod ul. Dobrego Pasterza. Po do długich zabiegach i historii prawie tak długiej, jak serial brazylijski przepust został przebudowany, prace zakończyły się w czerwcu roku 2018.

W mojej opinii, jak też w opinii wielu specjalistów bezpośrednią przyczyną zalania rejonu ulic Majora i Łepkowskiego była zbyt mała szerokość rur, przez które przepływa potok pod ul. Dobrego Pasterza. Niestety na moją interpelację z lutego 2011r. otrzymałem odpowiedź, iż nie jest to prawda: „Stwierdzenie Pana Radnego, jakoby bezpośrednią przyczyną zalania Prądnika Czerwonego był zbyt mały przekrój rur w przepuście drogowym znajdującym się pod ul. Dobrego Pasterza, nie oddaje w pełni stanu faktycznego”. Urzędnicy wskazywali na konieczność budowy dwóch inwestycji: zbiornika retencyjnego Węgrzce oraz tzw. kanału ulgi kierującego nadmiar wody do rzeki Białuchy.

Nie chcąc czekać kolejne lata na realizację powyższych planów zaproponowałem Radzie Miasta Krakowa przyjęcie uchwały zobowiązującej Prezydenta Miasta Krakowa do prowadzenia działań na rzecz ochrony przeciwpowodziowej zlewni Potoku Sudół poprzez poprawę regulacji koryta potoku oraz przebudowę przepustu pod ul. Dobrego Pasterza. Ponadto Rada Miasta Krakowa na mój wniosek wystąpiła z rezolucją do Marszałka Województwa Małopolskiego o przyspieszenie prac nad budową zbiornika „Węgrzce”.

Powyższe działania, jak też kolejny wylew Sudołu sprawiły, że podległy Prezydentowi Miasta Krakowa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zmienił zdanie i w odpowiedzi na moją kolejną interpelację z sierpnia 2013 r. stwierdzono, co następuje: ZIKiT podjął rozmowy z autorami komputerowego modelowania cieku na potrzeby koncepcji odwodnienia miasta, w celu wyjaśnienia zasadności […] zwiększenia przepustowości przepustu przy ul. Dobrego Pasterza. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przebudowa kanału (przepustu) będzie niezbędna…

Zmiana stanowiska przez ZIKIT pomogła mnie wprowadzić do budżetu miasta Krakowa środki finansowe niezbędne do przebudowy przepustu pod ul. Dobrego Pasterza. Przebudowa przepustu opóźniła się na skutek protestów kilku mieszkańców ul. Dobrego Pasterza, ostatecznie prawomocne pozwolenie na budowę zostało wydane w roku 2017, prace mogły ruszyć. Po blisko rocznej budowie przebudowa przepustu zakończyła się w czerwcu roku 2018.

Powódź na Prądniku Czerwonym

Powódź na Prądniku Czerwonym zalana ulica Majora, rok 2010. Po przebudowie przepustu widok ten można uznać za archiwalny.

Rejon zalewowy Prądnika Czerwonego

Teren zalewowy osiedla Prądnik Czerwony, kolor niebieski to woda stuletnia, grantowy woda tysiącletnia, stan przed przebudowy przepustu.

Przekrój przepustu pod ul. Dobrego Pasterza przed przebudową

Przekrój przepustu pod ul. Dobrego Pasterza przed przebudową.

Przekrój przepustu pod ul. Dobrego Pasterza po przebudowie

Przekrój przepustu pod ul. Dobrego Pasterza po przebudowie.

Aktualności dotyczące Prądnika Czerwonego dostępne są na moim fanpage'u, polub moją stronę!