OSIEDLE PRĄDNIK CZERWONY

Moje najważniejsze inicjatywy, zrealizowane inwestycje, remonty, zadania będące w trakcie realizacji oraz sprawy interwencyjne:

Ogród nad Sudołem (Park Naczelna),

Park Reduta-Tajeminczy Ogród,

Park Zaczarowanej Dorożki,

Budowa przystanku kolejowego Kraków Prądnik Czerwony,

Ochrona przeciwpowodziowa Prądnika Czerwonego,

Przebudowa ulic: Rokitniańskiej, Dominikanów, Rezedowej,

Przebudowa ul. Łepkowskiego,

Budowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli,

Hala Sportowa KS Prądniczanka,

Przebudowa ul. Reduta,

Przebudowa al. 29 listopada,

Budowa ul. Iwaszki,

Odbudowa Żłobka nr 30 przy ul. Majora,

Interwencje z rejonu ul. Woronicza.

Programy ogólnodzielnicowe:

Program remontów nakładkowych,

Termomodernizacja budynków oświatowych,

Modernizacja boisk sportowych,

Nowe place zabaw.

Poniższa galeria to zdjęcia osiedla, które obrazują skalę problemów, jakie rozwiązałem, wypełniając najpierw mandat radnego dzielnicy, potem jej przewodniczącego, następnie radnego miasta Krakowa:

Przepust pod ul. Dobrego Pasterza przed przebudową

Zbyt ciasny przekrój przepustu potoku Sudół Dominikański pod ul. Dobrego Pasterza przyczyna zalewania osiedla.

Ul. Łepkowskiego przed przebudową

Ul. Łepkowskiego przed przebudową, ten widok również wkrótce przejdzie do historii.

Ul. Dominikanów przed przebudową

Ul. Dominikanów przed przebudową.

Żłobek przy ul. Majora zniszczony przez wybuch gazu

Zniszczony przez wybuch gazu budynek Żłobka nr 30 przy ul. Majora.

Park Zaczarowanej Dorożki przed przebudową

Park Zaczarowanej Dorożki przed przebudową.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przed termomodernizacją

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przed termomodernizacją, jeden z pierwszych w Krakowie skateparków już stoi.

Aktualności dotyczące osiedla Prądnik Czerwony dostępne są na moim fanpage'u, polub moją stronę!