OGRÓD NAD SUDOŁEM (PARK NACZELNA)

Ogród nad Sudołem to pierwsza część Parku Rzecznego Rozrywka zielonej klamry mającej spiąć wzdłuż koryta potoku Sudół Dominikański dwa parki: Park Zaczarowanej Dorożki i Park Reduta. W powstanie tego parku jestem zaangażowany od początku tj. roku 2004 niestety na przeszkodzie w jego utworzeniu, stoją kwestie własności gruntów. Część tych problemów udało się rozwiązać, dlatego realnym jest utworzenie parku pomiędzy końcem ul. Sudolskiej a początkiem ul. Rozrywka.

 Koncepcja Parku Rzecznego Rozrywka z roku 2004 (format pliku pdf)

Park Rzeczny Rozrywka

Przyszły Park Rzeczny Rozrywka odcinek od ul. Sudolskiej do ul. Strzelców, zagadnienia własnościowe (Ogród nad Sudołem to obszar 2).

Park Rzeczny Rozrywka zagadnienia własnościowe

Kolorem zielonym zaznaczono proponowany obszar Parku Rzecznego „Rozrywka”: 1. teren wzdłuż koryta potoku będący własnością miasta Krakowa, 2. teren będący własnością miasta Krakowa przeznaczone pod Ogród nad Sudołem, 3. tereny w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Czerwony 4. teren dzierżawiony od miasta Krakowa przez firmę Polsad.

Ostateczny kształt parku zależeć będzie od decyzji Walnego Zebrania Członków Spółdzielni Prądnik Czerwony. Jeżeli walne zebranie tej spółdzielni wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego i przekazanie terenu poniżej Szkoły Podstawowej nr 2 miastu to Park Rzeczny Rozrywka obejmie teren pomiędzy ścieżką wzdłuż potoku (budowa oświetlonego ciągu spacerowego od ul. Naczelnej do ul. Rozrywka będzie zrealizowana w roku 2018) a terenem tej szkoły.

Do poszerzenia parku potrzebny jest teren po drugiej stronie Sudołu a dokładniej działka będąca do niedawna we władaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Naczelnej. Wspólnie z Zarządem Zieleni Miejskiej udało nam się doprowadzić do przekazania tego ponad hektarowego terenu na potrzeby utworzenia parku.

Dzięki zapewnieniu przeze mnie w budżecie miasta Krakowa środków finansowych niezbędnych do budowy parku w latach 2018/2019 powstanie na tym terenie Ogród nad Sudołem będący częścią Parku Rzecznego Rozrywka. Ponadto na Park Rzeczny przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Sudół Dominikański” południowa część działki dzierżawiona obecnie przez firmę Polsad. W przypadku pozyskania wszystkich tych terenów pomiędzy ul. Sudolską a ul. Rozrywka powstanie park o powierzchni ponad 3 ha.

Propozycja przestrzennej koncepcji Ogrodu nad Sudołem
(opracowanie Zarząd Zieleni Miejskiej)

Park Naczelna

1. Ogród reprezentacyjny z altaną 2. Kompozycje z roślin ozdobnych 3. Rabaty różane w typie poletka uprawne 4. Plac zabaw w typie wiejskiej zagrody 5. Siedlisko łęgowe 6. Przestrzenie sportowe 7. Symboliczne arboretum 8. Sad.

Prezentacja przestrzennej koncepcji Ogrodu nad Sudołem
(format pliku pdf, opracowanie Zarząd Zieleni Miejskiej)

 Cztery parki utworzone lub tworzone z mojej inicjatywy:

Park Zaczarowanej Dorożki Park Reduta

Bulwary Białuchy Ogród nad Sudołem

Aktualności dotyczące realizacji nowych parków dostępne są na moim fanpage'u, polub moją stronę!