NOWE, LEPSZE WCIELENIE UL. IWASZKI

W latach 2009-2010, na terenie osiedla Prądnik Czerwony, doszło do dużego protestu mieszkańców przeciwko planom budowy ul. Iwaszki i przebudowy ul. Strzelców. Zgodnie z ówczesnymi planami miasta obydwie ulice miały stać się drogami dwujezdniowymi, czteropasmowymi o klasie drogi Głównej Przyspieszonej (tzw. drogi szybkiego ruchu), co doprowadziłoby do wprowadzenia wewnątrz osiedla ruchu tranzytowego oraz podzielenia Prądnika na dwie części. Pomimo że dziś plany te są już nieaktualne, to dyskusja o skomunikowaniu wschodniej części Górki Narodowej z Prądnikiem Czerwonym jest ciągle żywa.

Układ transportowy w sąsiedztwie planowanej stacji kolei aglomeracyjnej

Układ transportowy w sąsiedztwie planowanej stacji kolei aglomeracyjnej

Zgodnie z koncepcją przedstawioną przez miasto w roku 2010 likwidacji ulec miały dwa z czterech przejść dla pieszych znajdujących się w ul. Strzelców (w rejonie skrzyżowania z ul. Słoneckiego oraz przy pętli autobusowej w rejonie cmentarza Batowice), skrzyżowanie z ulicą Powstańców miało być dwupoziomowe, a przebieg ul. Iwaszki na wysokości ul. Powstańców, miał odbywać się estakadą. Podobne skrzyżowanie zaplanowano przy wlocie ul. Iwaszki w al. 29 listopada. Całość ciągu ulic Iwaszki – Strzelców miała kończyć się na wysokości ronda Barei, które stanowiłoby wąskie gardło całego układu komunikacyjnego.

W wyniku protestów główny ciężar prac projektowych przesunął się w kierunku przebudowy al. 29 listopada, której realizacja (finansowana ze środków Unii Europejskiej) rozpocznie się w roku 2019. Uzgodnienia w sprawie ul. Iwaszki zostały zgłoszone przeze mnie do nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta Krakowa, a pseudo autostrada została zastąpiona w tym dokumencie planistycznym jednojezdniową drogą zbiorczą wykluczającą ruch ciężkich tirów.

Taką też formę ma obecnie proponowana ul. Iwaszki, drogi lokalnej, jednojezdniowej o jednym pasie ruchu w każdą stronę z zakazem wjazdu pojazdów o masie większej niż 10 ton (poza komunikacją miejską). To efekt przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa mojej poprawki do uchwały w sprawie wykonania koncepcji projektowej tej ulicy. Ponadto ul. Iwaszki zostanie zrealizowana dopiero po przebudowie al. 29 listopada. W takim kształcie natężenie ruchu na ul. Strzelców się nie zmieni, gdyż już dziś obsługuje ona ruch samochodowy z pobliskich Raciborowic, Michałowic czy Węgrzc przebiegający poprzez drogi lokalne w tym ul. Powstańców zresztą dla potwierdzenia tego faktu miasto wykona specjalne analizy. Budowa w ograniczonym zakresie ul. Iwaszki ułatwi także obsługę nowej pętli autobusowej w rejonie planowanego przystanku kolei aglomeracyjnej Kraków - Prądnik Czerwony.

Stacja kolei aglomeracyjnej wraz z ulicą Iwaszki oraz przedłużeniem ul. Reduta

Stacja kolei aglomeracyjnej wraz z ulicą Iwaszki oraz przedłużeniem ul. Reduta

Rozbudowy układu drogowego w kierunku północnym nie unikniemy ważne, aby  propozycje nowych inwestycji uwzględniały nie tylko postulaty mieszkańców Górki Narodowej, Prądnika Białego, ale również Olszy II i Prądnika Czerwonego. W ramach tych działań trzeba uwzględnić także rozwój transportu publicznego poprzez budowę przystanku kolei aglomeracyjnej Kraków – Prądnik Czerwony wraz z zintegrowaną pętlą autobusową (zadanie realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego) czy też poprzez łącznik projektowanych linii tramwajowych Górka Narodowa – rondo Barei.

Aktualności dotyczące osiedla Prądnik Czerwony dostępne są na moim fanpage'u, polub moją stronę!