LINIA TRAMWAJOWA GÓRKA NARODOWA-RONDO BAREI

W 2013 roku wystąpiłem z inicjatywą wprowadzenia do Planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Krakowa nowej linii tramwajowej, która stanowiłaby łącznik pomiędzy projektowaną linią tramwajową Meissnera-Mistrzejowice a planowaną pętlą tramwajową na osiedlu Górka Narodowa.

W trakcie prac nad Planem rozwoju transportu zbiorowego miasta Krakowa oraz nowelizacją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rada miasta Krakowa przyjęła moją koncepcję linii tramwajowej Rondo Barei-Górka Narodowa. Nowa linia tramwajowa ma powstać po roku 2022.

Materiały i analizy

Postulowany przebieg linii tramwajowej Rondo Barei - os. Górka Narodowa

 

Przebieg linii tramwajowej Rondo Barei-os. Górka Narodowa, wniosek do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa.

Prezentacja mojego autorstwa do projektu uchwały w sprawie kierunków rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie w latach 2013-2022 (power point).

 

Prezentacja mojego autorstwa do projektu uchwały w sprawie kierunków rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie w latach 2013-2022.

Prezentacja WGK UMK w sprawie budowy nowych linii tramwajowych, na uwagę zasługują analizy wielości potoków pasażerskich na nowych i projektowanych liniach.

 

Prezentacja WGK UMK w sprawie budowy nowych linii tramwajowych, na uwagę zasługują analizy wielości potoków pasażerskich na nowych i projektowanych liniach.

Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących rozwoju systemu komunikacji tramwajowej na terenie Miasta Krakowa w latach 2013-2022

 

Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących rozwoju systemu komunikacji tramwajowej na terenie Miasta Krakowa w latach 2013-2022.

Poprawka do planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących wprowadzająca linię tramwajową Meissnera - Mistrzejowice zamiast linii Rakowice - Mistrzejowice

 

Poprawka do planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących wprowadzająca linię tramwajową Meissnera-Mistrzejowice zamiast linii Rakowice-Mistrzejowice.

Poprawka do planu rozwoju transportu wprowadzająca linię tramwajową os. Górka Narodowa-Rondo Barei

 

Poprawka do planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących wprowadzająca linię tramwajową Rondo Barei-os. Górka Narodowa.

  Linia tramwajowa Górka Narodowa - Rondo Barei

Przebieg linii tramwajowej na naniesiony na mapę transportową Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa.

Dziennik Polski o mojej propozycji linii tramwajowej Górka Narodowa - Rondo Barei:

Krakowski radny Dominik Jaśkowiec proponuje aby w planach miasta pojawiła się nowa linia tramwajowa, która połączyłaby Górkę Narodową z rondem Barei.

Jego zdaniem nie wystarczy tylko przedłużyć linii z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej.

- Do Górki Narodowej warto poprowadzić też drugą linię, którą mieszkańcy tego rejonu mogliby dojeżdżać do centrum. Powinna ona powstać w drugiej kolejności, ale w perspektywie najbliższych 10 lat - twierdzi radny Jaśkowiec.

Jako rozwiązanie widzi więc trasę tramwajową z Górki Narodowej przez projektowaną ul. Iwaszki, ul. Strzelców do ronda Barei. Jak przekonuje, takie połączenie zapewniłoby lepsze skomunikowanie osiedli Prądnik Czerwony i Górka Narodowa z pozostałymi rejonami Krakowa.

- Takie rozwiązanie dotychczas nie było brane pod uwagę. To jest nowa propozycja, którą przeanalizujemy - komentuje wiceprezydent Krakowa Tadeusz Trzmiel.

Radny Jaśkowiec zwraca uwagę, że dzięki realizacji przedstawionego przez niego pomysłu komunikacją tramwajową zostałby objęty rejon cmentarza Batowickiego, przystanek kolei aglomeracyjnej Kraków Prądnik Czerwony oraz dwa planowane parkingi park & ride (czyli system "zostaw samochód i przesiądź się na komunikację zbiorową").  Jednak aby myśleć o połączeniu linią tramwajową Górki Narodowej z rondem Barei, musi najpierw powstać trasa, którą do tego ronda można byłoby dojechać po szynach.

Do Mistrzejowic przez ul. Meissnera

Początkowo władze miasta rozważały budowę linii z cm. Rakowickiego do Mistrzejowic. Analizy wykazały jednak, że najbardziej obciążona pod względem przejazdów pasażerów byłaby jednak trasa z ronda Mogilskiego przez ul. Meissnera do Mistrzejowic.

Radny Jaśkowiec proponuje jeszcze inne rozwiązanie i budowę linii tramwajowej na ulicach Lema, Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej, przez rondo Barei do ul. Dobrego Pasterza, Bohomolca i ks. Jancarza. Dzięki temu można byłoby później zrobić odnogę od ronda Barei do Górki Narodowej. - Obie propozycje są do rozważenia - komentuje Stanisław Albricht, specjalista ds. transportu, mający w dorobku wiele koncepcji i projektów komunikacyjnych rozwiązań dla Krakowa.

Na podstawie: 15-07-2013 Dziennik Polski: Piotr Tymczak

Aktualności dotyczące mojej działalności dostępne są na moim fanpage'u, polub moją stronę!