PRZEBUDOWA UL. GDAŃSKIEJ

Zrealizowana w latach 2014-2015 kompleksowa przebudowa ul. Gdańskiej to zwieńczenie moich kilkuletnich działań na rzecz doprowadzenia do stanu normalności tej ważnej dla mieszkańców Olszy drogi. Już jako Przewodniczący Rady Dzielnicy III podjąłem działania zmierzające do opracowania projektu przebudowy tej ulicy, niestety na przeszkodzie w jego realizacji stanął protest dwóch mieszkańców ul. Gdańskiej, którzy skutecznie sparaliżowali uzyskanie pozwolenia na budowę, dlatego też w roku 2009 udało mi się doprowadzić jedynie do wykonania kanału kanalizacji burzowej od ul. Czerwonego Prądnika do ul. Nadrzecznej.

Pomimo tego już jako radny miasta Krakowa, chcąc wykonać moje zobowiązanie wobec Państwa, zaproponowałem skorzystanie przy przebudowie ul. Gdańskiej z tzw. specustawy drogowej. Nowy projekt wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRiD został opracowany w latach 2011 – 2012, a w roku 2013 Wojewoda Małopolski odrzucił odwołania protestujących (tych samych dwóch osób) i decyzja stała się ostateczna. W trakcie prac nad budżetem miasta Krakowa na rok 2014 zgłosiłem postulat wprowadzenia finansowania przebudowy ul. Gdańskiej, który został uwzględniony w ramach poprawki budżetowej klubu radnych Platformy Obywatelskiej.

Zapewnienie finansowania przebudowy ulicy otworzyło drogę do realizacji zadania, które zostało ostatecznie zakończone w roku 2015. Ulica Gdańska będąca pozostałością drogi technologicznej z czasów budowy osiedla została przebudowana do standardu drogi publicznej z chodnikami i dużą liczbą miejsc parkingowych co wydatnie poprawiło standard tego rejonu Olszy.

 

Dokumentacja projektowa ulicy Gdańskiej

 

Dokumnetacja projektowa ulicy Gańskiej, format pdf. (kliknij na ikonę obok aby pobrać).

Ulica Gdańska przed przebudową pozostałości drogi technologicznej służącej budowie osiedla.

 Ulica Gdańska przed przebudową pozostałości drogi technologicznej służącej budowie osiedla.

Ulica Gdańska przed przebudową.

Ulica Gdańska przed przedbudową, odcinek środkowy.

Ul. Gdańska po przebudowie

Ulica Gdańska widok po przebudowie.

Aktualności dotyczące osiedli Olsza, Olsza II, Wiśniowa dostępne są na moim fanpage'u, polub moją stronę!