Przebudowa ulic: Dominikanów, Rezendowej, Rokitiańskiej

W roku 2008 jako ówczesny Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy III podjąłem inicjatywę przebudowy trzech ulic znajdujących się w południowej części Prądnika Czerwonego, tj. ul. Rokitniańskiej (której przebudowę zakończono w roku 2011), ciągu ulic Dominikanów i Rezedowej. Moje działania były odpowiedzią na liczne wnioski mieszkańców tej części dzielnicy w sprawie zapewnienia im komfortowego dojazdu do swoich posesji. Przebudowa ulic stała się możliwa dzięki uchwaleniu przez Sejm RP specustawy drogowej umożliwiającej wywłaszczenia za odszkodowaniem gruntów pod budowę dróg publicznych. Wcześniejsze działania zmierzające do remontu ulic rozbijały się o problemy własnościowe związane z nieuregulowanym stanem własności terenów stanowiących ich pasy drogowe. Decyzja o podjęciu przebudowy ulic Dominikanów i Rezedowej była o tyle ważna, iż mieszkańcy części znajdujących się w pobliżu domów byli zmuszeni dojeżdżać do swoich posesji alejkami przechodzącymi przez pobliski park, taki stan rzeczy powodował  niebezpieczeństwo potrącenia w tym miejscu przechodniów.

W latach 2008-2010 Rada Dzielnicy sfinansowała wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic. W trakcie procedowania pozwoleń odbyłem szereg spotkań z mieszkańcami, w czasie których ustalono, że ul. Dominikanów nie będzie łączyła się z ulicą Kaczary (a poprzez nią z ul. Lublańską) jak też z ulicą Jezuitów i Dobrego Pasterza co spowodować by mogło znaczny wzrost ruchu samochodów w tym rejonie. Podjęcie takiej decyzji poprzedzone było wykonaniem przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMK analizy natężenia ruchu, która potwierdziła konieczność wyłączenia możliwości przejazdu pomiędzy ul. Kaczary a ul. Jezuitów. W roku 2010 udało się uzyskać pozwolenie na budowę (tzw. decyzję ZRID) na przebudowę pierwszej z ulic tj. ul. Rokitniańskiej, której przebudowa zakończyła się w roku 2011.

Protest jednego z deweloperów, niezadowolonego z wyłączenia możliwości przejazdu pomiędzy ul. Lublańską a ul. Dominikanów opóźnił o rok uzyskanie decyzji ZRID na przebudowę pozostałych dwóch ulic. Prawomocne pozwolenie udało się zdobyć dopiero w czerwcu 2012 r. po odrzuceniu przez Wojewodę Małopolskiego odwołań. Już jako radny miasta Krakowa doprowadziłem do wpisania finansowania przebudowy obydwu ulic w latach 2013/2014 do budżetu miasta Krakowa, co pozwoliło na rozpoczęcie prac budowlanych w czerwcu bieżącego roku. Trudna sytuacja finansowa miasta nie pozwoliła na wpisanie jednorocznego finansowania inwestycji, dlatego zakres prac został podzielony na dwa lata, w 2013 wykonane zostały prace związane z przebudową i budową uzbrojenia drogi, do lipca 2014 r. zostanie zrealizowana część drogowa, czyli nawierzchnia oraz chodniki, na okres zimy wykonawca ma zapewnić przejezdność ulicy i wykonać jej tymczasowe utwardzenie.

Ulice Rezedowa i Dominikanów zostały zaprojektowane jako drogi klasy dojazdowej, a więc najniższej z klas dróg publicznych. Całkowita szerokość przekroju ul. Rezedowej wraz z chodnikiem będzie wynosić 6 metrów a  ul. Dominikanów 8, ma to zapobiec zbytniemu przybliżeniu się drogi do okien bloku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Rezedowej, z tego też względu postanowiono o wykonaniu chodnika tylko po jednej stronie tej ulicy (pomiędzy ulicą a chodnikiem) co zapobiegło przesunięciu samej drogi w kierunku budynku mieszkalnego. W ramach przebudowy ul. Dominikanów zostaną wykonane schody terenowe w kierunku ścieżki łączącej ul. Dominikanów z ul. Jezuitów i Dobrego Pasterza co poprawi komfort pieszych korzystających z tego popularnego skrótu. Ponadto w ramach przebudowy ul. Dominikanów zostanie wybudowanych około 40 nowych miejsc parkingowych służących mieszkańcom i osobom odwiedzającym Park Zaczarowanej Dorożki. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planem, wszystko wskazuje więc na to, że już w lipcu 2014 r. będziemy mogli cieszyć się z nowej drogi poprawiającej komfort życia mieszkańców południowej części Prądnika Czerwonego.

Do pobrania:

Mapa projektowa przebudowa ul. Rokitniańskiej

 

Mapa projektowa przebudowy ul. Rokitniańskiej

Mapa projektowa przebudowy ulic: Rezedowej i Dominikanów

 

Mapa projektowa przebudowy ulic: Rezedowej i Dominikanów

Ul. Rokitniańska przed przebudową

Ul. Rokitniańska przed przebudową

Ul. Rezedowa przed przebudową

Ul. Rezedowa przed przebudową

Przebudowa ul. Dominikanów

Ul. Dominikanów w trakcie przebudowy

Przebudowa ul. Dominikanów

Ul. Dominikanów podczas przebudowy

Ul. Dominikanów po przebudowie

Ul. Dominkanów po przebudowie

Aktualności dotyczące Prądnika Czerwonego dostępne są na moim fanpage'u, polub moją stronę!