NOWE PRIORYTETY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ

 


 

Nowe priorytety rozwoju infrastruktury tramwajowej. Czas na północ Krakowa.

13 marca 2013 roku Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę zmieniającą priorytety rozwoju infrastruktury tramwajowej. Jako autor i radny sprawozdawca tego ważnego dla naszej dzielnicy dokumentu przekonałem radnych, wybranych w różnych częściach Krakowa, do konieczności rozpoczęcia wielkiego programu inwestycyjnego rozbudowy linii tramwajowych na północy naszego miasta. Termin debaty i start programu nie został wybrany przypadkowo nowa per-spektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 daje solidne podstawy finansowe do planowania rozbudowy sieci tramwajowej na terenie Prądnika Czerwonego, Olszy i Górki Narodowej.

Minione dziesięciolecie to intensywny rozwój infrastruktury tramwajowej w naszym mie-ście. Okres ten charakteryzował się dynamiczną rozbudową linii tramwajowych w południowej części miasta. Budowa linii tramwajowych na os. Kurdwanów, Płaszów i Ruczaj spowodowała w system komunikacji tramwajowej największych osiedli tej części Krakowa. Procesowi temu towarzyszyła poprawa układu komunikacyjnego w centrum miasta w tym budowa układu komunikacyjnego w rejonie Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z tunelem i linią tramwajową w ciągu ulicy Nowej Pawiej oraz realizacji pozostałego odcinka I linii „szybkiego” tramwaju.

Niestety te pozytywne w skali Krakowa działania zbiegły się ze stagnacją rozwoju syste-mu komunikacji tramwajowej w północnych rejonach Krakowa. Ostatnia nowa linia tramwajowa w tej części miasta została oddana do użytku blisko 30 lat temu: 5 listopada 1984 roku otworzono linię tramwajową na ówczesne osiedle XXX PRL dzisiejszą Krowodrzą Górkę. Od tej chwili o rozbudowie linii tramwajowej na północy Krakowa jedynie się mówiło a realnych działań zmieniających ten stan rzeczy było bardzo niewiele. W efekcie ponad 150 tys. mieszkańców Dzielnic: III, IV I XV zostało pozbawionych dostępu do efektywnego i ekologicznego środka transportu jakim jest tramwaj.

Kompletnym fiaskiem zakończyła się forsowana od połowy lat 90 XX wieku koncepcja budowy linii tramwajowej Rakowice – Mistrzejowice. Konieczność wyburzeń znacznej liczby budynków mieszkalnych, trudności z pozyskaniem prawa własności do terenu, protesty mieszkańców rejonu ul. Radomskiej i Lublańskiej spowodowały, że budowę tej inwestycji przez ostatnich 20 lat odkładano w czasie.

W trakcie jednego ze spotkań poświęconych rozwojowi transportu w północnej części Krakowa zwróciłem uwagę na konieczność znalezienia innego, alternatywnego do linii Ra-kowicie-Mistrzejowice, wariantu przebiegu trasy tramwajowej przez teren Dzielnicy III. W efekcie moich zabiegów wypracowana została koncepcja powrotu do planów (z końca lat 70 XX wieku) budowy linii tramwajowej w ciągu ulic Meissnera, Młyńskiej i dalej w kierunku Mi-strzejowic. Analizy i opracowania studium wykonywalności tego wariantu przebiegu linii tramwajowej potwierdziły jego atrakcyjność względem forsowanego wariantu Rakowice – Mistrzejowice. Blisko dwukrotnie większa liczba potencjalnych pasażerów (większy tzw. średni potok pasażerski), ułatwiająca przeprowadzenie wykupów struktura gruntów, wysoka akceptacja społeczna oraz porównywalne koszty budowy sprawiły, że miasto zaczęło poważnie myśleć o zaproponowanym przeze mnie rozwiązaniu.

Niestety Zarząd Infrastruktury i Transportu w Krakowie nie dopilnował wprowadzenia do projektu skrzyżowania ulic Lema, Mogilska, Meissnera możliwości skrętu linii tramwajowej z ul. Mogilskiej w ulicę Meissnera, co w konsekwencji przełożyło się na kolejne opóźnienie w planowanym rozpoczęciu projektowania nowej linii tramwajowej.

Nie chcąc dopuścić do nowych urzędniczych wpadek a także mając na uwadze wysuwane kolejne propozycje rozbudowy linii tramwajowych na południu naszego miasta (m. in. o linię Ruczaj - Skawina) zaproponowałem określenie uchwałą Rady Miasta Krakowa kierunków rozwoju infrastruktury tramwajowej w Krakowie. W trakcie prac nad uchwałą przy popar-ciu radnych: Teodozji Maliszewskiej, Janusza Chwajoła, Magdaleny Bassary, Marka Hohe-nauera oraz Grzegorza Stawowego zaproponowałem Radzie Miasta Krakowa priorytetową budowę dwóch nowych linii tramwajowych: Krowodrza Górka – Górka Narodowa z realizacją w talach 2014-2020 oraz Mogilska – Mistrzejowice z realizacją w latach 2016-2020. 13 marca 2013 r. po dość burzliwej dyskusji Rada Miasta Krakowa przyjęła nasz projekt uchwały, określając kierunki rozwoju infrastruktury tramwajowej na lata 2014-2020 a więc okres nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Szczegółowe plany obejmują na terenie Dzielnicy III budowę linii tramwajowej Mogilska – Mistrzejowice a jako kolejny jej etap połączenie tramwajowe Rondo Barei – ul. Strzelców – Cmentarz Prądnik Czerwony – Górka Narodowa. Na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały tramwaj będzie poprowadzony od istniejącej pętli na os. Krowodrza Górka przez Prądnik Biały do Górki Narodowej Zachód (rejon pętli przy ul. Bociana) a w następnym etapie do pętli Górka Narodowa w rejonie al. 29 listopada, w miejscu tym linia tramwajowa biegnąca z Krowodrzej Górki połączy się z tą z Czerwonego Prądnika.

Dodać należy, iż przebieg linii tramwajowej Meissnera – Mogilska w ciągu ul. Dobrego Pasterza będzie poprowadzony zgodnie z wnioskiem mieszkańców po południowej stronie ulicy (od przeciwległej strony niż bloki SM Prądnik Czerwony) a rejon Ronda Polsadu tramwaj będzie pokonywał w sposób bezkolizyjny.

Prównanie linii tramwajowych Rakowice - Mistrzejowice, Meissnera - Mistrzejowice

Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej UMK

Więcej o linii tramwajowej Meissnera - Mistrzejowice w dziale dotyczącym
Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Linia tramwajowa Rondo Barei - pętla na os. Górka Narodowa (ul. Strzelców)
- zobacz artykuł z Dziennika Polskiego

Materiały i analizy

 Postulowany przebieg linii tramwajowej Rondo Barei - os. Górka Narodowa Przebieg linii tramwajowej Rondo Barei - os. Górka Narodowa, wniosek do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa.
 Prezentacja mojego autorstwa do projektu uchwały w sprawie kierunków rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie w latach 2013-2022 (power point). Prezentacja mojego autorstwa do projektu uchwały w sprawie kierunków rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie w latach 2013-2022.
 Prezentacja WGK UMK w sprawie budowy nowych linii tramwajowych, na uwagę zasługują analizy wielości potoków pasażerskich na nowych i projektowanych liniach. Prezentacja WGK UMK w sprawie budowy nowych linii tramwajowych, na uwagę zasługują analizy wielości potoków pasażerskich na nowych i projektowanych liniach.
 Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących rozwoju systemu komunikacji tramwajowej na terenie Miasta Krakowa w latach 2013-2022 Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących rozwoju systemu komunikacji tramwajowej na terenie Miasta Krakowa w latach 2013-2022.
 Poprawka do planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących wprowadzająca linię tramwajową Meissnera - Mistrzejowice zamiast linii Rakowice - Mistrzejowice Poprawka do planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących wprowadzająca linię tramwajową Meissnera - Mistrzejowice zamiast linii Rakowice - Mistrzejowice.
Poprawka do planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących wprowadzająca linię tramwajową Rondo Barei - os. Górka Narodowa Poprawka do planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących wprowadzająca linię tramwajową Rondo Barei - os. Górka Narodowa.