Hala sportowa KS PRĄDNICZANKA KRAKÓW

22 października br. odbyło się uroczyste otwarcie hali sportowej KS Prądniczanka. W skromnej uroczystości wziął udział Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, przedstawiciele Zarządu Infrastruktury Sportowej, radni miejscy i dzielnicowi, przedstawiciele władz klub, oraz dość licznie przybyli rodzice i opiekunowie małych czerwonoprądnickich sportowców. (Dziennik Polski 23-10-2013: - Hala jest przeznaczona nie na sport wyczynowy, lecz masowy. To nowa filozofia organizacji sportu lokalnego - podkreślił inicjator modernizacji hali, krakowski radny Dominik Jaśkowiec).

Tablica wyników oby zawsze było "do przodu"

Działace klubu w oczekiwaniu na otwarcie hali

Piłkarki

Pierwszy trenning Probosz parafii pw. Jana Chrzciciela Ks Jerzy Serwin

Radny Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec, Dyrektor ZIS Krzysztof Kowal, Vive Prezes Ks Prądniczanka Jerzy Starmach

Hala sportowa KS Prądniczanka to jeden z najdłużej budowanych obiektów w Krakowie, dłuższym okresem realizacji mogą „pochwalić się” jedynie Tunel Krakowskiego Szybkiego Tramwaju oraz wieżowiec NOT zwany „Szkieletorem”. Tym bardziej cieszę się, że udało mi się przekonać władze klubu do przekazania niedokończonej hali miastu co umożliwiło sfinansowanie jej budowy w ramach budżetu miasta Krakowa, jak też doprowadzić do szczęśliwego finału niezbędne prace modernizacyjne. Dzięki moim działaniom mieszkańcy dzielnicy mają do dyspozycji nowoczesny i funkcjonalny obiekt sportowy.

Budowę hali rozpoczęto w 1983 roku. W 1991 roku ówczesny zarząd klubu podpisał umowę z firmą Krakprzem na dokończenie tej inwestycji. Firma nie dokończyła budowy i nie chciała opuścić budynku hali. Dopiero wyrokiem sądu z dnia 10 czerwca 2006 r. firma Krakprzem musiała oddać halę miastu. Miasto dysponując halą przekazało ją Prądniczance, niestety sytuacja finansowa klubu nie pozwoliła na dokończenie budowy hali w ramach środków własnych. Jedynym rozwiązaniem problemu i szansą na uruchomienie hali było jej ponowne przekazanie miastu, co nastąpiło w ubiegłym roku, dzięki odważnej decyzji nowych władz Prądniczanki.

W ramach umowy hala sportowa na powrót stała się obiektem miejskim zarządzanym przez Zarząd Infrastruktury Sportowej a klub sportowy otrzymał status wyłącznego operatora hali. Wypracowane rozwiązanie posiada wiele zalet. Klub sportowy pełni funkcję dysponenta obiektu jednak oprócz działalności sportowej, hala będzie udostępniana na potrzeby zorganizowanych grup mieszkańców, szkół i innych instytucji z terenu naszej dzielnicy. Zajęcia w ramach wychowania fizycznego na hali prowadzić będą m.in. Gimnazjum nr 9 i Liceum XXXI. W ramach obowiązków operatora Prądniczanka zobowiązała się także do poniesienia wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem hali oraz jej bieżącymi remontami. Oznacza to, że miasto nie będzie musiało w latach kolejnych ponosić kosztów utrzymywania obiektu, jego remontów oraz innych opłat związanych z jego funkcjonowaniem. W przypadku nie wywiązywania się z warunków umowy przez klub, władze miasta będą mogły w łatwy sposób wypowiedzieć umowę operatorską. Wypracowane ustalenia umożliwiły sfinansowanie dokończenia budowy hali. W roku 2012 opracowano projekt na modernizację i dokończenie obiektu a w roku 2013 zarezerwowano środki na wykonanie prac.

Budynek hali jeszcze bez loga klubu widok od strony ul. Majora

 Prace trwają

Wykonana instalacja wentylacyjna i grzewcza

Jerzy Starmach i Dominik Jaśkowiec - bieżąca kontrola postępu prac  Prace montażowe
Neon z herbem klubu

Hala jest przystosowana do gier zespołowych (piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, halowej piłki nożnej, unihokeja) oraz sportów indywidualnych, posiada arenę o wymiarach 50 x 21 m, zaplecze sanitarno-szatniowe (także dla osób niepełnosprawnych) i widownię na 50 miejsc. Powierzchnia budynku wynosi 1544 m2.

W ramach prowadzonych prac zmieniona została koncepcja użytkowa obiektu, zamiast trybuny powstało nowoczesne zaplecze sanitarno-szatniowe mogące obsługiwać jednocześnie 4 drużyny sportowe, dzięki zamontowaniu ruchomej kotary możliwy będzie podział hali na dwie części i prowadzenie zajęć dla 4 grup sportowców. To rozwiązanie sprawia, że hala sportowa jest obiektem przeznaczonym do uprawiania sportu masowego a nie wyczynowego nakierowanego na szeroką grupę odbiorców. Oczywiście w hali będą mogły odbywać się także mecze profesjonalistów, jednak wspólnie z władzami klubu chcemy aby obiekt ten w pierwszej kolejności służył jak najszerszej grupie mieszkańców dzielnicy.

Zobacz także: Modernizacja obiektów sportowych KS Prądniczanka przy ul. Boboli 5 Powrót